Nizina Podlaska - kraina geograficzna we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. W podziale fizyczno geograficznym często łączona z Niziną Mazowiecką. Leży na pograniczu Europy Wschodniej (ściślej Niż Wschodnioeuropejski) i Zachodniej (ściślej Pozaalpejska Europa Zachodnia).
Dzieli się na dwie części, rozdzielone doliną Bugu: na północnym wschodzie wyróżnia się makroregion Nizina Północnopodlaska, na południowym zachodzie - makroregion Nizina Południowopodlaska.
Teren głównie falisty (geneza - jak dla pozostałych nizin środkowopolskich), w dorzeczu Narwi obfitujący w wody w postaci rzek, rzeczek i mokradeł (Narew, Biebrza, Supraśl, potężny kompleks Bagien Biebrzańskich).
Zaludnienie średnie.
Zagospodarowanie turystyczne słabe.
Na obszarze tym można znaleźć elementy odmiennych od polskiej kultur, żywych jeszcze, a wpisanych w krajobraz trwałymi śladami zabytków:
  • prawosławni staroobrzędowcy (XIX-wieczna cerkiew w Gabowych Grądach),
  • muzułmańskie gminy Tatarów Polskich (XVIII-wieczne drewniane meczety w Kruszynianach i Bohonikach)
  • ślady kultury żydowskiej (zabytkowe synagogi w Tykocinie i Supraślu)
  • ślady unitów podlaskich (cerkiew w Kostołomach).
Elementy kultur odmiennych od polskiej, dość rzadko spotykane na obecnym obszarze Polski, stanowią po części o egzotyce tego obszaru.
Występują tu także spore połacie mniej lub bardziej pierwotnej przyrody:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.