Nizina Południowopodlaska (318.9) - równina w obrębie Nizin Środkowopolskich, położona na południe od doliny środkowego Bugu, na wschód od doliny środkowej Wisły, na północ od Wyżyny Lubelskiej i na zachód od Polesia Podlaskiego. Teren jest lekko falisty z ostańcami moren, ozów i kemów, związanych z zasięgiem stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Południową część regionu przecina dolina dolnego Wieprz. Wyniosłość do 208 m n.p.m. na północ od Żelechowa. Główne miasta leżące na Nizinie Południowopodlaskiej to: Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Łuków i Lubartów.

Mezoregiony fizycznogeograficzne Niziny Południowopodlaskiej

318.91 Podlaski Przełom Bugu
318.92 Wysoczyzna Kałuszyńska
318.93 Obniżenie Węgrowskie
318.94 Wysoczyzna Siedlecka
318.95 Wysoczyzna Żelechowska
318.96 Równina Łukowska
318.97 Pradolina Wieprza
318.98 Wysoczyzna Lubartowska

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.