Neuropsychologia

Neuropsychologia (podgląd zawartości)

Dziedzina teoretyczna i praktyczna zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących między tkanką nerwową a funkcjami poznawczymi. Jest to nauka z pogranicza medycyny i psychologii. Początki neuropsychologii Początki neuropsychologii można znaleźć w neurologii zaczęły pojawiać się opisy różnych przypadków klinicznych, w jakich uszkodzenie mózgu prowadziło do zmian w zachowaniu.
Wyniki wyszukiwań związane z "Neuropsychologia"
wyników 59