Nawigacja - dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz drogi do celu dla staków, pojazdów i innych przemieszczających się obiektów.
Rodzaje nawigacji:
  • nawigacja astronomiczna, astronawigacja - nawigacja oparta o obserwację ciał niebieskich, przy dokładnej znajmości bieżącego czasu
  • nawigacja meteorologiczna, meteonawigacja - nawigacja prowadzona dowolnymi metodami, a polegająca na prowadzeniu statku szlakiem najkorzystniejszych warunków meteorologicznych
  • nawigacja pilotowa - lokalna nawigacja wodna z uwzględnieniem znaków nawigacyjnych znajdujących się na danym akwenie i ew. okalających akwen terenach, stosowana w otoczeniu portów, na prowadzących do nich torach wodnych, oraz w innych oznakowanych miejscach trudnych nawigacyjnie (cieśniny, rafy, mielizny, zatopione wraki itp.)
  • nawigacja radiowa, radionawigacja - nawigacja oparta o sygnały radiowe wysyłane przez specjalne nadajniki
    • nawigacja satelitarna, np. GPS - nawigacja oparta o sygnały radiowe wysyłane przez sztuczne satelity Ziemi
  • nawigacja terrestryczna - nawigacja morska oparta o obserwację znaków nawigacyjnch i innych charakterystycznych obiektów znajdujących się na wybrzeżu, możliwa do max. 20 mil morskich
  • nawigacja wzrokowa
  • nawigacja zliczeniowa - przybliżone określenie pozycji statku wodnego lub powietrznego na podstawie znajomości jego ostatniej zmierzonej pozycji oraz kierunku (kursu) i szybkości ruchu jednostki
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.