Nabieżnik to zestaw dwóch znaków nawigacyjnych - w dzień będących widocznymi znakami o charakterystycznym kształcie, w nocy światłami o określonej charakterystyce (kolor, ciągłość lub zsynchronizowana modulacja trwania), z których jedno jest ustawione wyżej (jeśli to możliwe) i dalej, a oba stoją w jednej linii wyznaczając dla statkówtoru wodnego, lub jego krawędź. Nabieżniki służą do oznaczania np. podejścia do portu, trudnych, wąskich przejść, mielizn, wraków ukrytych pod wodą, podziałów administracyjnych itp. W skomplikowanych przypadkach oś toru wodnego może być łamana i wyznaczana przez szereg nabieżników. Nabieżniki mogą stać na trwałym podłożu, lub występować w postaci pław lub staw. Istnieją również nabieżniki radarowe.
Innym typem nabieżnika jest nabieżnik sektorowy. Zasada jego działania polega na świeceniu w poszczególnych sektorach różnobarwnymi światłami. Mają one znaczenie jedynie w nocnej nawigacji.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.