Muzyka

Muzyka (podgląd zawartości)

Sztuka organizacji dźwięków, które w realizacji przebiegają przede wszystkim w czasie. Jeden z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej również od początku łączona była z tańcem i słowem. Z początku muzyka służyła celom praktycznym – pomagała w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się także elementem tożsamości zbiorowej.
Wyniki wyszukiwań związane z "Muzyka"
wyników 212