Mojżesz - postać biblijna, przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej. Żył prawdopodobnie w XV-XIV wieku p.n.e. (według Biblii 120 lat). Brat Aarona i Miriam.
Imię Mojżesz pochodzi od rdzenia משה wyciągać, wyjmować, jako że został wyciągnięty z rzeki (Nilu) przez córkę faraona. Było to spowodowane rozkazem faraona mordowania nowonarodzonych chłopców żydowskich w celu zmniejszenia populacji Izraelitów. Według Księgi Rodzaju Mojżesz pochodził z pokolenia Lewiego (2,1). Mojżesz był wychowywany jako Egipcjanin, ale jako młody człowiek będąc świadkiem przemocy wobec Hebrajczyka zabił prześladowcę. W obawie przed odkryciem zabójstwa ukrył się kraju Madian, gdzie pojął za żonę córkę kapłana madianickiego, Seforę. W tym czasie ukazał mu się Bóg Jahwe pod postacią płonącego krzaka, i objawił mu swoje imię "Jahwe" (Jestem, który jestem). Bóg nakazał mu spełnić misję wyprowadzenia ludu izraelskiego z Egiptu i osiedlenie go w ziemi Kanaan.
Mojżesz z bratem Aaronem udali się do faraona, ale on odmówił zgody na wyjście ludu. Wtedy Bóg za pośrednictwem Mojżesza zesłał na Egipcjan plagi, z których najbardziej dotkliwą była śmierć wszystkich pierworodnych synów Egipcjan podczas nocy paschalnej (Pascha). Dopiero wtedy faraon pozwolił na czasowe opuszczenie Egiptu przez Izraelitów, ale na wieść o tym, że lud Izraela ucieka z Egiptu, próbował na czele swoich wojsk doścignąć go i ponownie obrócić w niewolników. Wtedy Mojżesz dokonał cudu: przed wędrującymi Izraelitami rozstąpiło się morze, a po ich przejściu zalały ścigających ich Egipcjan. Dalej lud prowadził Bóg pod postacią słupu obłoku za dnia, a słupu ognia w nocy; w cudowny sposób żywił ich manną i przepiórkami.
Po dotarciu na górę Synaj Mojżesz zawarł przymierze z Bogiem Jahwe, od którego otrzymał kamienne tablice zawierające Prawo (dekalog), które jednak strzaskał widząc bałwochwalczą cześć oddawaną przez Izraelitów złotemu cielcowi. Ponownie udał się na górę i otrzymał drugie, podobne tablice.
Mojżesz przewodził Izraelowi przez czterdzieści lat wędrówki po pustyni, jednak nie dane mu było wejść do Ziemi Obiecanej Kanaan, za grzech którego się dopuścił u źródeł Meribah. Pochowany został w nieznanym miejscu w krainie Moabu.
Tradycja, zarówno żydowska jak i chrześcijańska, przypisywała Mojżeszowi autorstwo całego Pięcioksięgu (z wyjątkiem opisu jego śmierci). Według niektórych biblistów można mówić o tym, że Mojżesz zajmował się działalnością literacką i niektóre urywki Pięcioksięgu mogą być jego autorstwa.
Zobacz też
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.