Moc jest wielkością fizyczną określającą ilość pracy wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Jednostką mocy w układzie SI jest wat (W).
\[\mathrm{W}=\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}} =\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^3} \]

Z definicji moc zapisujemy jako:
\[\mathrm{P}=\frac{\mathrm{dW}}{\mathrm{dt}} \]

Inne pozaukładowe jednostki mocy: erg na sekundę, kilogramometr na sekundę, koń mechaniczny (KM), koń parowy (HP).
Moc rozwijana przez człowieka i zwierzęta podana jest w: silnik żywy.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.