Mińsk - (biał. Менск (Мінск), ros. Минск) - stolica Republiki Białorusi, 1680 tys. mieszkańców. Leży nad rzeką Świsłocz.

Herb

Historia

Wzmiankowany w 1067. Od 1101 stolica księstwa, które w 1326 przeszło we władanie Litwy. Otrzymał prawa miejskie w 1499. W 1505 r. miasto zostało zniszczone przez Tatarów krymskich. Po unii lubelskiej w 1569 został włączony do Rzeczpospolitej. Po drugim rozbiorze Polski 1793 w granicach carstwa Rosji. W 1918 zajęty przez wojska niemieckie, następnie podczas wojny polsko-bolszewickiej zajęty przez Polaków. Ostatecznie został włączony do ZSRR i do Białoruskiej SRR. W latach 1941-44 okupowany przez Niemców. Od 1991 jest stolicą Republiki Białorusi.

Zabytki

Klasztory bernardynów i bernardynek (XVII wiek), cerkiew Pietropawłowska (XVII wiek), liczne klasycystyczne i eklektyczne budowle użyteczności publicznej (XIX-XX wiek).

Przemysł

Mińsk posiada rozwinięty przemysł maszynowy (produkcja obrabiarek), środków transportu (samochody i motocykle), chemiczny, włokienniczy.
Jest ważnym węzłem komunikacyjnym i posiada port lotniczy. Jest największym ośrodkiem kulturalno-naukowym na Białorusi.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.