Międzynarodowy Rok... jest projektowany każdorazowo przez Zgromadzenie Ogólne w celu przyciągnięcia uwagi do wybranych kwestii o międzynarodowym znaczeniu. Używając symboliki, zwłaszcza specjalnie zaprojektowanego logo, oraz infrastruktury Narodów Zjednoczonych, ONZ koordynuje przebieg obchodów na skalę światową, będąc katalizatorem zmian w istotnych dla świata kwestiach.
Zazwyczaj specjalnie wyznaczona dla danego Roku agencja prezentuje w następnym roku pisemny raport podsumowujący działania i wydarzenia, które miały miejsce na całym świecie pod auspicjami Międzynarodowy Roku, oraz przygotowuje rekomendacje na przyszłość.
uwaga: tłumaczenie własne
 • 2006: Międzynarodowy Rok Pustyń i Pustynnienia
 • 2005: Międzynarodowy Rok Sportu i Wychowania Fizycznego
 • 2005: Międzynarodowy Rok Mikrokredytu [1]
 • 2004: Międzynarodowy Rok Upamiętnienia Walki z Niewolnictwem i jego Zniesienia [2]
 • 2004: Międzynarodowy Rok Ryżu [3]
 • 2003: Międzynarodowy Rok Świeżej Wody [4]
 • 2002: Międzynarodowy Rok Ekoturyzmu [5]
 • 2002: Międzynarodowy Rok Gór [6]
 • 2002: Międzynarodowy Rok Dziedzictwa Kulturalnego [7]
 • 2001: Międzynarodowy Rok Mobilizacji przeciwko Rasiszmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Nietolerancji
 • 2001: Międzynarodowy Rok Dialogu między Ciwilizacjami
 • 2001: Międzynarodowy Rok Wolontariuszy
 • 2000: Międzynarodowy Rok Dziękczynienia
 • 2000: Międzynarodowy Rok Kultury Pokoju
 • 1999: Międzynarodowy Rok Osób Starszych
 • 1998: Międzynarodowy Rok Oceanu
 • 1996: Międzynarodowy Rok Wykorzeniania Ubóstwa
 • 1995: Międzynarodowy Rok Wspominania Ofiar Drugiej II Światowej
 • 1995: Międzynarodowy Rok Tolerancji
 • 1994: Międzynarodowy Rok Sportu i Ideałów Olimpijskich
 • 1994: Międzynarodowy Rok Rodziny
 • 1993: Międzynarodowy Rok Ludów Tubylczych
 • 1992: Międzynarodowy Rok Przestrzeni Kosmicznej
 • 1990: Międzynarodowy Rok Alfabetyzacji
 • 1987: Międzynarodowy Rok Ochrony dla Bezdomnych
 • 1986: Międzynarodowy Rok Pokoju
 • 1985: Rok Narodów Zjednoczonych
 • 1985: Międzynarodowy Rok Młodzieży
 • 1983: Rok Komunikacji Światowej
 • 1982: Międzynarodowy Rok Mobilizacji na Rzecz Sankcji przeciwko Afryce Południowej
 • 1981: Międzynarodowy Rok Niepełnosprawnych
 • 1979: Międzynarodowy Rok Dziecka
 • 1978/1979: Międzynarodowy Rok Walki z Apartheidem
 • 1975: Międzynarodowy Rok Kobiet
 • 1974: Rok Ludności Świata
 • 1971: Międzynarodowy Rok Akcji Zwalczania Rasiszmu i Dyskryminacji Rasowej
 • 1970: Międzynarodowy Rok Edukacji
 • 1968: Międzynarodowy Rok Praw Człowieka
 • 1967: Międzynarodowy Rok Turystyczny
 • 1965: Międzynarodowy Rok Współpracy
 • 1961: Międzynarodowy Rok Badań nad Zdrowiem
 • 1959/1960: Światowy Rok Uchodźców
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.