Mezja - prowincja rzymska; obecnie jej obszar zajmują Bułgaria i Serbia. Rzymska Mezja graniczyła z Macedonią, Tracją, Dacją i Czarnym Morzem. W czasach rzymskich prowincję zanieszkiwali głównie Dakowie oraz Trakowie. Do głównych miast prowincji należały: Singidunum-Belgrad i Odessus- Warna. W Mezji stacjonowały cztery legiony rzymskie: Legion I Italica (stacjonował w Novae), legion XI Claudia (Durastorum), legion IV Flavia (Singidunum) i legion VII Claudia (Viminacium).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.