Słowniczek terminologii muzycznej
Melodia - obok rytmu i harmonii jeden z podstawowych składników muzyki.
Melodia jest pewnym uszeregowaniem dźwięków w czasie. Melodia jest integralnie zrośnięta z rytmem, dynamiką i często z harmonią.
Melodia zwykle związana jest z jedną, określoną tonacją i używa dźwięków do niej należących.
Melodia może być wokalna lub instrumentalna i zwykle jest dostosowana do zakresu i charakteru głosu lub możliwości technicznych instrumentu muzycznego.
Melodia może być prosta lub ozdobna.
Uszeregowanie melodyczne dźwięków w oderwaniu od czasu ich trwania nazywane jest meliką
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.