Markomanowie (łac. Marcomanni lub Marcomani) - jedno z plemion germańskich.
Pod wodzą Marboda (panował od 8 p.n.e. do 19 n.e.) opanowali ziemie dzisiejszych Czech. Rozszerzyli swoje państwo na południe aż do Dunaju, skąd zostali wyparci w 20 r. W latach 89-92 walczyli z Rzymem. Za cesarza Marka Aureliusza najechali cesarstwo, co wywołało wojny markomańskie (166-180, w których zostali prawie całkowicie spacyfikowani przez Rzymian. Jednak cesarz Kommodus zawarł niekorzystny dla Rzymu pokój i legiony opuściły ziemie Markomanów. Podczas kryzysu cesarstwa w III wieku Markomanowie wiele razy wdzierali się na jego terytorium. Około 500 roku osiedli ostatecznie w dzisiejszej Bawarii.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.