Maria Hrabowska - prof. dr hab. nauk medycznych, patomorfolog, immunolog Akademii Medycznej w Gdańsku, członek Solidarności, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrzyni, w latach 1996-2001 Przewodnicząca ZHP.

Medycyna

Maria Hrabowska jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Patomorfologii Klinicznej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku [1].

Harcerstwo

Maria Hrabowska wstąpiła do harcerstwa mając 11 lat. Od 1957 roku działała w kręgu starszoharcerskim "Westerplatte". W 1959 została podharcmistrzynią w kręgu akademickim Akademii Medycznej w Gdańsku. Działała w nim do 1961 roku, do momentu rozwiązania Hufca Harcerek Gdańsk-Śródmieście. W latach 1972-1975 Maria Hrabowska systematycznie odwiedzała chorego Józefa Grzesiaka "Czarnego".
Wróciła do harcerstwa w 1980 roku, wstępując do Kręgu im. A. Małkowskiego w Gdańsku. W 1982 zostaje harcmistrzynią, a w 1990 przewodniczącą Naczelnego Sądu Harcerskiego. Z jej inicjatywy stworzono przy nim Harcerski Rejestr Represjonowanych. Współtwórczyni programu wychowania zdrowotnego w ZHP.
W latach 1996-2001 pełniła funkcję Przewodniczącej Związku Harcerstwa Polskiego.

Odznaczenia

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.