Marek Jan Siemek (ur. 27 listopada 1942 r. w Krakowie) - profesor filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii UW. Od 1986 r. członek Rady Naukowej Internationale Hegel-Gessellschaft. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego "Biblioteki Współczesnych Filozofów" PWN. Uczeń Bronisława Baczki, kontynuator tradycji Warszawskiej Szkoły Historyków Idei. W swojej twórczości początkowo wychodził od marksizmu, interpretując go jako filozofię transcendentalną, by później opowiedzieć się po stronie heglizmu rozumianego jako transcendentalna filozofia społeczna. Problematyka filozofii transcendentalnej, rozwijana w nawiązaniu do idealizmu niemieckiego i interpretacji filozofii Kanta przez Martina Heideggera stanowi rys przewodni myśli Siemka. Siemek rysuje obraz Hegla jako twórcy teorii swoiście nowoczesnej formy uspołecznienia, która umożliwia realizację ideału wolności wszystkich, urzeczywistniającego się dzięki rozumowi, zrodzonego z racjonalności instrumenalnej, zapośredniczonej przez złożone procesy społeczne (chytrość rozumu).

Najważniejsze publikacje:

 • Fryderyk Schiller, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970;
 • Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta, PWN, Warszawa 1977;
 • Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, PIW, Warszawa 1982;
 • W kręgu filozofów, Czytelnik, Warszawa 1984;
 • Filozofia spełnionej nowoczesności - Hegel. Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce t. 2, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995;
 • Hegel i filozofia, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998;
 • Vernunft und Intersubjektivität. Zur philosophisch-politischen Identität der europäischen Moderne, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2000;
 • Wolność, rozum, intersubiektywność, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

Tłumaczenia:

 • "Prawdy szukamy obaj". Z korespondencji między Goethem i Schillerem. Wybrali, przełożyli i opracowali Jerzy Prokopiuk i Marek J. Siemek. Czytelnik, Warszawa 1974 (tłumaczenie listów Schillera).
 • Martin Heidegger, Nauka i namysł; Przezwyciężenie metafizyki, w: Martin Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Krzysztof Michalski. Czytelnik, Warszawa 1977, s. 256-283, 284-315.
 • György Lukács, Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią. Przełożył i wstępem poprzedził Marek J. Siemek. BKF, PWN, Warszawa 1980.
 • György Lukács, Historia i świadomość klasowa. Przełożył i wstępem poprzedził Marek J. Siemek. BWF, PWN, Warszawa 1988.
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Życie Jezusa. w: G. W. F. Hegel, Życie Jezusa (przełożył Marek J. Siemek). Z. Freud, Mojżesz i monoteizm (przełożył Jan Doktór). Przedmową opatrzyła Zofia Rosińska. Czytelnik, Warszawa 1995.
 • Johann Gottlieb Fichte, Teoria Wiedzy. Wybór pism, t. I. Wybrał, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marek J. Siemek. Aneks przełożył Jan Garewicz. BKF, PWN, Warszawa 1996.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.