W programowaniu także synonim tablicy asocjacyjnej lub w teorii grafów termin związany z grafami planarnymi.

Mapa (z łac. mappa = 'obrus') - model powierzchni Ziemi (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego). Występuje w postaci analogowej (obraz na płaszczyźnie) lub (coraz częściej) cyfrowej - zobrazowanie zbioru danych o obiektach oryginału (Ziemi, Marsa itp.) i ich wzajemnym usytuowaniu. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w geografii i geodezji. Najstarszą mapą jest mapa z Ga-Sur.
Przeniesienie powierzchni ze sfery (Ziemia nie jest idealną kulą, ma nieregularny kształt geoidy, ale przy sporządzaniu mapy przyjmuje się założenie o jej kulistości) na płaską powierzchnię mapy wymaga:
  • zastosowania odpowiedniego rzutu, czyli odwzorowania kartograficznego,
  • zmniejszenia obrazu do żądanej skali,
  • zastosowania przyjętych znaków umownych (
  • uogólnienia przedstawionego obrazu.
Mapa -


Nauka o mapach to kartografia.
Ze względu na treść mapy geograficzne dzielimy na:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.