Maciej Giertych (ur. 24 marca 1936 w Warszawie) - polski polityk, europarlamentarzysta, profesor dr hab., specjalista nauk leśnych, specjalności: fizjologia drzew, genetyka populacyjna drzew leśnych. Ma przeszło 200 publikacji naukowych z tego zakresu. Od 1970 r. jest członkiem Komitetu Nauk Leśnych PAN.
Współzałożyciel z Bogusławem Jeznachem i Bogusławem Rybickim reaktywowanego w 1989 roku Stronnictwa Narodowego. Redaktor naczelny pisma Opoka w Kraju, na łamach którego przestrzega przed aborcją, eutanazją, homoseksualizmem i relatywizmem moralnym, jak również decyzjami politycznymi: wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, bliskimi związkami z USA oraz dopatruje się penetracji RP przez masonerię, zachęcając jednocześnie do obrony polskiego przemysłu i ziemi przed wykupem Niemców oraz do współpracy z krajami Wschodu, w tym z Rosją i Białorusią.
Członek-założyciel i poseł z ramienia Ligi Polskich Rodzin (2001-2004, okręg Poznań) oraz deputowany do Parlamentu Europejskiego z okręgu śląskiego wybrany w czerwcu 2004 roku. Pełni tam funkcję członka prezydium grupy politycznej.

Biografia

W czasach szkolnych i studenckich zaangażowany w harcerstwie, w 1953-54 p.o. hufcowego hufca szkolnego Białowieża, a w latach 1955-58 drużynowy drużyny szkolnej w gimnazjum O. Marianów w Henley k. Oksfordu. Założył Polish Students Club w Oksfordzie i szkołę sobotnią języka polskiego przy polskiej parafii w Oksfordzie, w której uczył w latach 1955-58. W latach 1958-62 działał w Polish Students Club na Uniwersytecie w Toronto, był redaktorem biuletynu klubu (PSC Bulletin).
Po powrocie do kraju zajął się kolportażem w środowiskach narodowych emigracyjnej literatury narodowej, głównie Horyzontów, Opoki i książek wydawanych przez Jędrzeja Giertycha. Odnalazł niedrukowaną spuściznę po Feliksie Konecznym. Zajął się jej przepisywaniem i dostarczaniem jej do Londynu gdzie wydawał ją Jędrzej Giertych. Pisywał też w prasie katolickiej, Przewodniku Katolickim i Rycerzu Niepokalanej. Między rokiem 1976 a 1993 wykładał genetykę populacyjną na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu.
W latach 1986-1989 był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Prymasowskiej. W roku 1987 na zaproszenie Ojca Świętego uczestniczył jako jedyny polski, świecki audytor w pracach Synodu Biskupów nt. roli laikatu w Kościele i świecie. Współuczestniczył w przygotowaniu materiałów na tym Synodzie do adhortacji apostolskiej Christifideles laici ogłoszonej 30 grudnia 1988 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W latach 1986-1989 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa gen. Wojciechu Jaruzelskim, bojkotowanej przez opozycję demokratyczną. Przestrzegał w niej przed rozluźnieniem polskich więzów z ZSRR i zagrożeniem zachodnioniemieckim. Krytykował wówczas lewicowy odłam opozycji solidarnościowej (z Jackiem Kuroniem i Adamem Michnikiem) jako "służący niepolskim interesom".

Związki rodzinne

Ojciec Romana Giertycha i syn Jędrzeja Giertycha .

Aktualności

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 roku uzyskał mandat europarlamentarzysty. Wraz z LPR przystąpił do frakcji "Niepodległość i Demokracja" ("Independence and Democracy", IaD), gdzie zasłynął zdecydowanym sprzeciwem wobec konstytucji UE, niemieckiego imperializmu oraz fałszowania historii Europy Środkowo-Wschodniej (głównie w kontekście Auschwitz).
Giertych oskarżył przewodniczącego Komisji Jose Manuelem Barosso, o fałszowanie historii obozów koncentracyjnych w Polsce (Barroso nie dodał, że zbudowali je Niemcy, co uraziło Giertycha, choć szef Komisji nie powiedział też, że były to polskie obozy). Giertych został ogłoszony oficjalnym kandydatem Ligi Polskich Rodzin w wyborach na prezydenta Polski.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.