Młodzież - grupa ludzi w wieku dojrzewania (ok. 13-18 lat), będąca pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica.
Młodzieży przysługują prawa ustalone przez władze państwa (ograniczone władzą opiekuna). Dodatkowym, lecz nie obowiązującym prawnie dokumentem z korzyścią dla tej grupy jest Konwencja praw dziecka. W okresie wiekowym, do którego zalicza się młodzież następuje gwałtowne dojrzewanie, wzrost. Część młodzieży przynależy do jakiejś grupy społecznej (subkultury) typu hip-hop, rock, metal, punk itp. Jest to okres, w którym człowiek rozwija swoje umiejętności, zainteresowania, wiedzę o świecie (praktyczną i teoretyczną).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.