Średniowieczna literatura polska
W początkach państwa polskiego kultura piśmiennicza rozwijała się dzięki inspiracji, jaką była dla niej religia chrześcijańska. Dlatego też najstarsze polskie zabytki piśmiennicze mają charakter sakralny. Pierwotnie były "importowane" z Zachodu Europy, wkrótce jednak Polska dorobiła się własnych scriptoriów. Z nich pochodzą najpiękniejsze polskie dzieła rękopiśmiennicze, jak Mszał biskupa krakowskiego Ciołka, czy Graduał Olbrachta. W latach 70-tych XV wieku rozwija się na ziemiach polskich sztuka drukarska (Kraków i Wrocław). W Krakowie w latach 90-tych XV wieku powstaje pierwsza drukarnia używająca czcionek cyrylicowych, na potrzeby kościoła prawosławnego.
Najstarsze zabytki polskiego piśmiennictwa (średniowiecze i renesans): Pisarze i poeci okresu średniowiecza: Dzieła literackie :
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.