Li - Be
 
H
Li  
Na
 
 
Lit_(pierwiastek) -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Lit, Li, 3
Własności metalicznemetal alkaliczny
Grupa, okres, blok1 , 2, s
Gęstość, twardość535 kg/m3, 0,6
Kolorsrebrzystobiały
Własności atomowe
Masa atomowa6,941 u
Promień atomowy (obl.)145 (167) pm
Promień kowalencyjny134 pm
Promień van der Waalsa182 pm
Konfiguracja elektronowahref="Hel_(pierwiastek).html" title="Hel (pierwiastek)" >He2s1
e- na poziom energetyczny2, 1
Stopień utlenienia1
Własności kwasowe tlenkówalkaliczne
Struktura krystalicznaregularna przestrzennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia453,69 K (180,54 °C)
Temperatura wrzenia1615 K (1342 °C)
Objętość molowa13,02×10-3 m3/mol
Ciepło parowania145,92 kJ/mol
Ciepło topnienia3 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej1,63×10-8 Pa (453 K)
Prędkość dźwięku6000 m/s (293,15 K)
Pozostałe dane
Elektroujemność 0,98 (Pauling)
0,97 (Allred)
Ciepło właściwe3582 J/
Przewodność właściwa10,8×106 S/m
Przewodność cieplna 84,7 W/
I Potencjał jonizacyjny520,2 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny7298,1 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny11815,0 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.rs.r.e.r. MeVp.r.
6Li 7,5% stabilny izotop z 3 neutronami
7Li 92,5% stabilny izotop z 4 neutronami
8Li {syn.} 838 ms β- 16,004 8Be
β- + 2 α   brak
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Lit (Li, łac. lithium) - jest najlżejszym metalem, pierwiastkiem należącym do pierwszej grupy głównej. Występuje w górnych warstwach Ziemi w ilości 0,0018%. Stabilne izotopy litu to 6Li oraz 7Li.
Minerały litu to ambligonit, lepidolit, tryfilin i spodumen.
Związki litu to m.in. tlenek litu, nadtlenek litu, wodorotlenek litu, wodorek litu. Sole litu są w większości bardzo dobrze rozpuszczalne.
Lit jest stosowany do produkcji ogniw galwanicznych o dużej długowieczności. Mydło litowe stosuje się w produkcji smarów.
Lit nie ma żadnego znaczenia biologicznego. Sole litu takie, jak węglan litu, są stosowane w psychiatrii.
Lit jest matalem niezwykle aktywnym - lit metaliczny przechowuje się w nafcie, w powietrzu zapala się.
Kationy Li+ należą do V grupy kationów i barwią płomień na intensywny kolor wiśniowo-czerwony.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.