Liczby p-adyczne (gdzie p jest liczbą naturalną większą od 1, np. 10-adyczne, 2-adyczne) są rozszerzeniem pojęcia liczb całkowitych. Liczba p-adyczna to nieskończony ciąg liczb całkowitych ai zwanych cyframi, zawartych w przedziale [1], oraz element zbioru {+,-} zwanego znakiem (-0 jest utożsamione z +0).
Skrótowo zapisuje się je jako: (+/-)...a7a6a5a4a3a2a1a0
Zbiór liczb p-adycznych ma moc continuum, więc podobnie jak w przypadku liczb rzeczywistych jedynie znikomo mały ich podzbiór jesteśmy w stanie zapisać w ten sposób (np. gdy występuje okres). W przypadku bardziej złożonych liczb p-adycznych musimy podawać wzór na elementy ciągu ai, co także nie wyczerpuje wszystkich możliwych liczb p-adycznych (taki wzór może nie dawać się zapisać w skończonej postaci).
000652 (można ją utożsamić z liczbą naturalną 652)
-...111115

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie wśród liczb p-adycznych wykonuje się analogicznie jak odpowiednie działania pisemne dla liczb całkowitych w systemie liczbowym o podstawie p, choć oczywiście cyfr jest tu nieskończenie wiele.
129129129 +
...545454545 =

...674583674

Liczby p-adyczne tworzą pierścień przemienny nad pierścieniem liczb całkowitych. Elementem neutralnym dodawania jest ...0000 czyli liczba całkowita zero.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.