Lód - woda w stanie stałym, tworząca kryształy, które w warstwach o większej miąższości dają kolor niebieskawy. Temperaturę topnienia lodu (pod ciśnieniem 1013,25 hPa) przyjęto za punkt zerowy w skali Celsjusza (0°C). Lód może występować w postaci większych lub mniejszych kryształów (
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.