Kultura egejska
  • ok. 2600 p.n.e. – okres wczesnominojski na Krecie,
  • ok. 2100 p.n.e. – okres średniominojski (pierwsze pałace w Knossos, Fajstos, Malii i Kato Zakro),
  • ok. 2000 p.n.e. – przybycie pierwszych Greków na Bałkany,
  • ok. 1800 p.n.e. – zburzenie pierwszych pałaców na Krecie (silne trzęsienia ziemi albo konflikty między pałacami),
  • ok. 1700 p.n.e. – okres późnominojski (nowe pałace w Knossos, Fajstos i Malii),
  • ok. 1628 p.n.e. – wybuch wulkanu na Therze,
  • ok. 1580 p.n.e. – okres mykeński (późnohelladzki) w Grecji kontynentalnej,
  • ok. 1550 p.n.e. – zburzenie drugich pałaców (najazd Greków na Kretę?),
  • 1184 p.n.e. – tradycyjna data zburzenia Troi (Troja VII A).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.