Księga Sędziów (hebr. שֹּׁפְטִים, Szofetim) to jedna z ksiąg biblijnych wchodząca w skład Starego Testamentu. Opisuje ona czasy pomiędzy zajęciem ziemi Kanaan przez Hebrajczyków pod wodzą Jozuego (
W przeciwieństwie do poprzednich ksiąg jest ona luźnym zbiorem opowiadań, nie skoncentrowanej na jednej postaci. Bohaterami Księgi są sędziowie, sprawujący władzę i sądy nad ludem izraelskim. Tradycja wylicza 6 sędziów większych oraz 6 mniejszych. Sędziowie więksi to:
  • Otniel (3,7-11)
  • Ehud (3,12-30)
  • Barak (4,4-5,31)
  • Gedeon (6,11-8,32)
  • Jefte (10,6-12,7)
  • Samson (13,1-16,31)
Sędziowie mniejsi to Tola i Jair, Ibsan, Elon i Jabdon oraz Szamgar. Ważną postacią księgi jest także prorokini Debora.
Księga zbudowana jest w oparciu o cykle, które domykają się w powtarzającej się frazie każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach.
Autor księgi podkreśla rosnącą odrębność pomiędzy pokoleniami Izraela, opisuje wojnę pomiędzy ludem Beniamina a pozostałymi Izraelitami. Dzieło podboju kraju Kanaan nie zostało dokończone w czasach Jozuego i teraz pojawiają się tego skutki: sędziowie, pełniący władzę w kraju, muszą nie tylko zajmować się polityką wewnętrzną, ale i zajmować określone stanowisko wobec innych ludów. To sprawi, że Izraelici będą domagać się ustanowienia nad nimi króla, wzorem innych narodów.
Następną księgą Starego Testamentu jest Księga Rut (do ok. V wieku w ramach Księgi Sędziów), ale dalsze chronologicznie wydarzenia opisuje 1 Księga Samuela.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.