Księga Rut to jedna z ksiąg biblijnych wchodząca w skład Starego Testamentu. Składa się zaledwie z 4 rozdziałów (85 wersetów). Opisuje historie, które wydarzyły się w czasach sędziów. W Septuagincie i jej przekładach na inne języki, znajduje się bezpośrednio po Księdze Sędziów, co jest powodowane m.in. tym, iż fabuła obu tych ksiąg rozgrywa się mniej więcej w tym samym okresie.
Judejska rodzina, w czasie głodu, opuszcza Betlejem i przenosi się do Moabu. Tam umiera ojciec Elimelech, a dwaj jego synowie Machlon i Kilion żenią się z Moabitkami. Kiedy i oni umierają, ich osamotniona matka postanawia powrócić do ojczyzny. Jedna z synowych Rut decyduje się opuścić swój kraj i jej towarzyszyć. W Betlejem Rut wykazuje się dużą pracowitością i zwraca uwagę Boaza, lokalnego bogacza. Okazuje się że jest on krewnym Noemi i obowiązuje go prawo lewiratu. Rut za namową Noemi powołuje się na to prawo. Boaz ją akcepuje, pojmuje za żonę i wprowadza do swego domu. Z ich związku rodzi się syn Obed. Noemi zostaje jego piastunką i - jak można się z tekstu domyślać - przywiązuje się do niego i w opiekowaniu się nim znajduje wiele szczęścia. Obed stał się później - o czym informuje koniec opowieści - dziadkiem Dawida, największego króla w historii Izraela.
Niektóre interpretacje tekstu: 1) Po złych chwilach może jeszcze zaświecić słońce (jak widzimy na przykładzie Noemi, która straciła całą rodzinę, ale w pewnym sensie znalazła nową).
2) W innych nacjach też można znaleźć ludzi szlachetnych, jak Rut, która nie wahała się towarzyszyć swej teściowej do obcego kraju i która gotowa była dla niej do ciężkiej pracy.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.