Księga Rodzaju (Rdz), Pierwsza Księga Mojżeszowa (hebr. בראשית Bereszit, gr. Γένεσις Genesis) - pierwsza księgi Biblii, należąca do Starego Testamentu, zaliczana do Pięcioksięgu (Tory), którego autorstwo tradycja żydowska i chrześcijańska przypisywała Mojżeszowi. W rzeczywistości księga została prawdopodobnie zredagowana z kilku źródeł (
Księga Rodzaju jest księgą historyczną, to znaczy opisuje wydarzenia w sposób chronologiczny, ze związkami przyczynowo-skutkowymi. Księga Rodzaju składa się z 50 rozdziałów.
Grecka nazwa księgi (genesis) wiąże się ze słowem "geneza", czyli "początek", staropolski rodzaj (czyli narodziny).

Treść Księgi Rodzaju

 • Bóg stwarza świat i człowieka (stworzenie świata, Adam i Ewa)
 • Pierwotny stan szczęścia w ogrodzie Edenu, upadek (grzech pierworodny) i wygnanie ludzi z raju;
 • Zabójstwo Abla przez Kaina (Kain i Abel);
 • Zepsucie ludzkości i potop (Noe);
 • Budowa wieży Babel;
 • Historia Abrahama i Izaaka:
  • Powołanie Abrama przez Boga;
  • Abram w Egipcie;
  • Błogosławieństwo króla Melchizedeka;
  • Obietnica licznego potomstwa;
  • Narodziny Izmaela, pierworodnego syna Abrama;
  • Przymierze z Bogiem, obrzezanie, zmiana imienia na Abraham;
  • Zniszczenie Sodomy i Gomory;
  • Narodziny Izaaka i oddalenie Izmaela;
  • Ofiarowanie Izaaka Bogu w kraju Moria;
  • Śmierć i pogrzeb Sary, żony Abrahama;
  • Małżeństwo Izaaka z Rebeką;
 • Jakub:
  • Narodziny Ezawa i Jakuba;
  • Jakub oszustwem zdobywa pierworództwo i błogosławieństwo ojca;
  • Jakub w Charanie, praca dla stryja Labana i małżeństwo z jego córkami - Rachelą i Leą;
  • Walka Jakuba z aniołem;
  • Pojednanie Jakuba z Ezawem;
  • Dwunastu synów Jakuba;
 • Józef:
  • Bracia sprzedają Józefa kupcom izmaelickim;
  • Józef niewolnikiem Potifara;
  • Józef w więzieniu;
  • Objaśnienie snu faraona i powierzenie urzędu zarządcy Egiptu;
  • Pierwsza wizyta braci w Egipcie;
  • Józef ucztuje z braćmi i poddaje ich próbie;
  • Pojednanie i osiedlenie się domu Jakuba w Egipcie;
  • Charakterystyka rządów Józefa w Egipcie;
  • Błogosławieństwo Jakuba dla swoich synów, śmierć Jakuba i Józefa.
Kontynuacją Księgi Rodzaju jest Księga Wyjścia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.