Księga Hioba, Joba - dydaktyczny poemat, stanowiący jedną z ksiąg biblijnych hebrajskiej. Umieszczana jest między księgą Estery a Psalmami.
Księga zawiera 42 rozdziały pisane oryginalną formą języka hebrajskiego, różnie datowaną. Tradycja przypisuje autorstwo Mojżeszowi. Treścią tej księgi jest opis cierpienia sprawiedliwego Hioba (איוב, Job) i jego dyskusji z przyjaciółmi, do której włącza się sam Bóg. W istocie autor porusza dwie ważne kwestie:
  • Dlaczego niewinni cierpią?
  • Dlaczego Bóg pozwala, by na ziemi istniało zło?
Księga składa się z wstępu prozą (rozdziały 1-2), ukazującego upadek Hioba, którego Bóg doświadcza utratą wielkiego majątku, śmiercią dzieci oraz trądem. Rozdziały 3-28 zajmuje dyskusja Hioba z przyjaciółmi - Elifazem z Temanu, Bildadem z Szuach i Sofarem z Naamy na temat cierpienia, winy, nadziei oraz mądrości. W odpowiedzi na mowy przyjaciół wątpiących w niewinność Hioba następuje jego mowa obrończa (rozdziały 29-31), dowodząca niesprawiedliwości i nieczułości, panującej na świecie oraz wzywająca Boga do udzielenia mu odpowiedzi. Rozdziały 32-37 - uważane za późniejszy dodatek - stanowią mowy tajemniczej postaci, Elihu syna Barakeela, który poucza Hioba o potędze Boga, Jego sprawiedliwości i prawa do karania człowieka, który jest bezsilny i znikomy. Rozdziały 38-41 stanowią odpowiedź Boga udzieloną Hiobowi; w jej wyniku Hiob kaja się (42,1-6). Zakończenie prozą (42,7-17) mówi o przywróceniu sprawiedliwemu Hiobowi zdrowia, majątku i rodziny.
Księga Hioba stanowi niezwykle ciekawe zwierciadło obrazu świata starożytnych Hebrajczyków. Opisy ziemi, zwierząt i ptaków w ich naturalnym środowisku odznaczają się dużą dokładnością. Jednym z bardziej intrygujących miejsc jest Hi 26,7 gdzie czytamy, iż Bóg "ziemię zawiesza na niczym".
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.