Krzyż maltański, krzyż kawalerski, znany też jako krzyż ośmiu rozkoszy czy też ośmiu błogosławieństw. Biały jest symbolem joannitów (bywa także używany w kolorze czerwonym przez różne organizacje maltańskie), w kolorze zielonym Zakonu Św. Maurycego i Łazarza.
Oparty jest na krzyżu greckim, ramiona jednak rozszerzają się od środka i są rozwidlone na końcu. Forma krzyża (znaku Zakonu Maltańskiego) została zatwierdzona przez papieża Sykstusa V bullą z dni 9 stycznia i 31 stycznia 1589.
Symbolika:
  • cztery ramiona - cztery cnoty,
  • biała barwa (w przypadku znaku joannitów) - symbolizuje cnotę czystości,
  • osiem krańców - Osiem Błogosławieństw, osiem cnót rycerskich, osiem języków (na które podzielony jest Zakon Maltański).
  • alchemiczny znak ognia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.