Krętorogie
Żubr
Systematyka
Gromada: ssaki
Podgromada: ssaki żyworodne
Szczep: łożyskowce
Rząd: parzystokopytne
Rodzina: krętorogie
Nazwa systematyczna
Bovidae
Krętorogie (pustorogie) (Bovidae) - to rodzina ssaków parzystokopytnych z podrzędu przeżuwaczy. Krętorogie zamieszkują wszystkie kontynenty poza Antarktydą i Australią. Zwierzęta z tej rodziny posiadają następujące cechy:
 • samce i czasem samice mają rogi, zbudowane z możdżenia kostnego, który jest wyrostkiem kości czołowej. Pokrywa ją pochwa rogowa
 • rogi nigdy nie są rozgałęzione, mogą jednak przybierać różnorodne kształty: proste, stożkowate, lirowate, skręcone śrubowato albo ślimakowato. Rogi mają powierzchnię gładką lub ze zrgubieniami w kształcie pierścieni
 • wysokość od 25 cm (antylopa karłowata) do 200 cm (żubr)
 • zęby policzkowe o wysokiej koronie z półksiężycowymi listewkami na powierzchni miażdżącej.
 • żołądek, jak u wszystkich przeżuwaczy, czterokomorowy
 • często stadne
 • preferują zazwyczaj tereny otwarte

Systematyka

 • Podrodzina: Bovinae
  • Plemię: Boselaphini
   • Rodzaj: Tetraceros
    • czykara (Tetraceros quadricornis)
   • Rodzaj: Boselaphus
    • nilgau (Boselaphus tragocamelus)
  • Plemię: Byki (Bovini)
   • Rodzaj: Bubalus
    • arni (Bubalus arnee)
    • anoa (Bubalus depressicornis)
    • anoa górski (Bubalus quarlesi)
    • tamarau (Bubalus mindorensis)
   • Rodzaj: Bos
    • tur (Bos primigenius) †
    • banteng (Bos javanicus)
    • gaur (Bos frontalis)
    • jak (Bos mutus)
    • kuprey (Bos sauveli)
    • bydło domowe (Bos taurus)
   • Rodzaj Psudoryx
    • Psudoryx nghetinhensis
   • Rodzaj: Syncerus
    • bawół afrykański (Syncerus caffer)
   • Rodzaj: Bison
  • Plemię Strepsicerotini
   • Rodzaj: Tragelaphus
    • sitatunga (Tragelaphus spekeii)
    • niala grzywiasta (Tragelaphus angasii)
    • buszbok (Tragelaphus scriptus)
    • niala górska (Tragelaphus buxtoni)
    • kudu małe (Tragelaphus imberbis)
    • kudu wielkie (Tragelaphus strepsiceros)
    • bongo (Tragelaphus eurycerus)
    • eland (Tragelaphus oryx)
    • Tragelaphus derbianus
 • Podrodzina: Cephalophinae
   • Rodzaj: Cephalophus
    • dujker karłowaty (Cephalophus maxwellii)
    • dujker modry (Cephalophus monticola)
    • Cephalophus nigrifrons
    • dujker siwopręgi (Cephalophus rufilatus)
    • dujker Jentinka (Cephalophus jentinki)
    • dujker żółtopręgi (Cephalophus sylvicultor)
    • dujker Abbotta (Cephalophus spadix)
    • dujker zebrowaty (Cephalophus zebra)
    • dujker czarny (Cephalophus niger)
    • Cephalophus adersi
    • dujker czerwony (Cephalophus natalensis)
    • Cephalophus callipygus
    • Cephalophus weynsi
    • dujker czarnopregi (Cephalophus dorsalis)
    • Cephalophus leucogaster
    • dujker ogilby (Cephalophus ogilbyi)
   • Rodzaj: Silvicapra
    • Silvicapra grimmia
 • Podrodzina: Hippotraginae
  • Plemię: Reduncini
   • Rodzaj: Redunca
    • ridbok (Redunca arundinum)
    • Redunca fulvorufula
    • Redunca redunca
   • Rodzaj: Pelea
    • antylopa sarnia (Pelea capreolus)
   • Rodzaj: Kobus
    • kob śniady (Kobus ellipsiprymnus)
    • kob żółty (Kobus kob)
    • kob liczi (Kobus leche)
    • kob nilowy (Kobus megaceros)
    • Kobus vardonii
  • Plemię: Alcelaphini
   • Rodzaj: Beatragus
    • Beatragus hunteri
   • Rodzaj: Damaliscus
    • blesbok (Damaliscus dorcas)
    • sassebi (Damaliscus lunatus)
     • sassebi (D. lunatus lunatus)
     • topi (D. lunatus topi)
     • korigum (D. lunatus korrigum)
    • bontebok (Damaliscus pygargus)
    • herola (Damaliscus hunteri)
   • Rodzaj: Alcelaphus
    • bawolec (Alcelaphus buselaphus)
     • tora (A. busephalus tora)
     • Alcelaphus lichtensteinii
   • Rodzaj: Connochaetes
    • gnu brunatne (g. białoogonowe) (Connochaetes gnou)
    • gnu pregowane (g. pasiaste) (Connochaetes taurinus)
   • Rodzaj: Aepyceros
    • impala (Aepyceros melampus)
  • Plemię: Hippotragini
   • Rodzaj: Hippotragus
   • Rodzaj: Oryx
    • oryks szablorogi (Oryx dammah)
    • oryks południowy (Oryx gazella)
    • oryks arabski (Oryx leucoryx)
   • Rodzaj: Addax
    • adaks (Addax nasomaculatus)
 • Podrodzina: Antilopinae
   • Rodzaj: Ammodorcas
    • dibatang (Ammodorcas clarkei)
   • Rodzaj: Antidorcas
    • szpringbok (Antidorcas marsupialis)
   • Rodzaj: Antilope
    • garna (Antilope cervicapra)
   • Rodzaj: Dorcatragus
    • bejra (Dorcatragus megalotis)
   • Rodzaj: Gazella
    • gazela indyjska (Gazella bennettii)
    • Gazella bilkis
    • gazela edmi (Gazella cuvieri)
    • gazela dama (Gazella dama)
    • gazela dorkas (Gazella dorcas)
    • gazela arabska (Gazella gazella)
     • ariel (G. gazella arabica)
    • gazela Granta (Gazella granti)
    • gazela Lodera (Gazella leptoceros)
    • gazela rudoczelna (Gazella rufifrons)
    • Gazella rufina
    • Gazella saudiya
    • Gazella soemmerringii
    • gazela środkowosomalijska (Gazella spekei)
    • dżejran (Gazella subgutturosa)
    • tomi (Gazella thomsonii)
    • gazela erytrjska (Gazella tilonura)
   • Rodzaj: Litocranius
    • gerenuk (Litocranius walleri)
   • Rodzaj: Madoqua
    • Madoqua guentheri
    • Madoqua kirkii
    • Madoqua phillipsi
    • Madoqua piacentinii
    • dikdik (Madoqua saltiana)
    • Madoqua swaynei
   • Rodzaj: Oreotragus
    • koziołek skalny (Oreotragus oreotragus)
   • Rodzaj: Neotragus
    • Neotragus batesi
    • suni (Neotragus moschatus)
    • antylopa karłowata (Neotragus pygmaeus)
   • Rodzaj: Ourebia
    • oribi (Ourebia ourebi)
   • Rodzaj: Procapra
    • dżereni (Procapra gutturosa)
    • gazela tybetańska (Procapra picticaudata)
    • Procapra przewalskii
   • Rodzaj: Raphicerus
    • stenbok (Raphicerus campestris)
    • grysbok przylądkowy (Raphicerus melanotis)
    • grysbok Sharpe'go (Raphicerus sharpei)
   • Rodzaj: Saiga
    • suhak (Saiga tatarica)
 • Podrodzina: Caprinae
   • Rodzaj: Capricornis
    • serau (Capricornis sumatraensis)
    • serau kędzierzawy (Capricornis crispus)
   • Rodzaj: Nemorhaedus
    • goral (Nemorhaedus goral)
   • Rodzaj: Rupicaria:
    • kozica (Rupicapra rupicapra)
    • Rupicapra pyrenaica
   • Rodzaj: Oreamnos
    • kozioł śnieżny (Oreamnos americanus)
   • Rodzaj: Budorcas
    • takin (Budorcas taxicolor)
   • Rodzaj: Ovibos
   • Rodzaj: Hemitragus
    • tar himalajski (Hemitragus jemlahicus)
    • kozioł urriat (Hemitragus hylocrius)
    • Hemitragus jayakari
   • Rodzaj: Ammotragus
    • owca górska Ammotragus lervia
   • Rodzaj: Pseudois
    • nachur (Pseudois nayaur)
   • Rodzaj Capra
    • koza bezoarowa (Capra aegagrus)
    • koziorożec (Capra ibex)
     • koziorożec alpejski (C. ibex ibex)
     • koziorożec zachodniokaukaski (C. ibex caucasica)
     • koziorożec wschodniokaukaski (C. ibex cylindricornis)
     • koziorożec nubijski (C. ibex nubiana)
     • koziorożec pirenejski (C. ibex pyrenaica)
     • koziorożec syberyjski (C. ibex sibirica)
    • koza śruboroga (markur) Capra falconeri
    • koza domowa (Capra hircus)
    • koza pierwotna (Capra prisca) †
   • Rodzaj: Ovis
    • owca dzika (Ovis ammon)
     • argali (O. ammon ammon)
     • archar (O. ammon poli)
    • muflon (Ovis orientalis)
    • owca śnieżna (Ovis nivicola)
    • owca Dall'a (Ovis dalli)
    • owca kanadyjska (Ovis canadensis)
    • owca domowa (Ovis aries)
 • Podrodzina: Panthalopinae
   • Rodzaj: Panthalops
    • cziru (Panthalops hodgsoni)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.