Korwin, Ślepowron odmieniony, polski herb szlachecki.
Korwin_(herb_szlachecki) -

Kruk trzymający w dziobie pierścień, zwrócony w prawo, siedzący na pniu, całość na czerwonym tle, bez klejnotu, ze strusimi piórami. Występuje też w odmianie z gałązką oliwną trzymaną przez kruka.
  • Najwcześniejsze wzmianki:
Abramik, Bachowski, Benkowski, Bieńkowski, Bierzyński, Boczkowski, Botowic, Bronicki, Bujnowski, Buynowski, Cetnerski, Chromecki, Dabkowicz, Dalkowicz, Doliński, Droziński, Dudrewicz, Dunaj, Dworakowski, Filliborn, Filleborne, Gacki, Gącki, Gąsiorowski, Gęsicki, Ginwił, Ginwiłłowicz, Gosiewski, Grosmani, Grudzina, Gutowski, Haraziński, Hrudzina, Jagodyński, Jagodziński, Jahodyński, Jakimowicz, Jastrzębski, Jawdyński, Kaftanowski, Kamionowski, Kirbut, Kochanowicz, Kochanowski, Komar, Korwin, Kossakowski, Kossenda, Koyrowicz, Lisowski, Lissowski......Żorawski
Posługiwało się nim około 108 rodzin, w tym Lisowscy, ornatowski.com podaje 143 nazwiska posługujące się tym herbem.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.