Konstytucja (od łac. constituo,-ere - urządzać, ustanawiać, regulować) - akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, który zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.
W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc określać: podstawy ustroju społeczno - gospodarczego państwa, ponadto organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.
Konstytucje można dowolnie klasyfikować. W doktrynie prawa konstytucyjnego najczęstsze klasyfikacje to podział na konstytucje:
  • pisane (formalne) i niepisane (materialne),
  • pełne (regulujące całość spraw wchodzących w skład materii konstytucyjnej) i częściowe, tzw. małe konstytucje,
  • uchwalane (przez: jedynie zwykły organ przedstawicielski albo konstytuantę lub jedynie naród w referendum lub przez ciało ustrojodawcze i następnie naród) oraz oktrojowane (nadane przez panującego),
  • sztywne i elastyczne (zależnie od łatwości jej zmiany),
  • proste i złożone (gdy całość regulacji zawarta jest w jednej lub kilku ustawach).
W Polsce w czasach do konstytucji 1791 roku określenie konstytucja sejmowa było synonimem zwykłej ustawy, gdyż sejm wydawał wówczas tzw. constitutiones, czyli konstytucje.
Niektóre organizacje nazywają konstytucją główny zestaw reguł, którymi kierują się w działalności.
Konstytucja Data uchwalenia Odnośnik do tekstu konstytucji
Konstytucje polskie
Konstytucja 3 Maja 3 maja 1791 Wikisource
Konstytucja Księstwa Warszawskiego 22 lipca 1807 Wikisource
Konstytucja Królestwa Polskiego 27 listopada 1815 Wikisource
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1815 3 maja 1815
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818 11 września 1818 Wikisource
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 1833 29 lipca 1833
Statut Organiczny Królestwa Polskiego 14/26 lutego 1832
Statut Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim 26 lutego 1861
Mała Konstytucja z 1919 20 lutego 1919 Wikisource
Konstytucja marcowa 17 marca 1921 Wikisource
Konstytucja kwietniowa 23 kwietnia 1935 Wikisource
Mała Konstytucja z 1947 19 lutego 1947 Wikisource
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 22 lipca 1952 Wikisource
Mała Konstytucja z 1992 17 października 1992 Wikisource
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 Wikisource
Inne konstytucje
Konstytucja Albanii Wikisource (jęz. pol)
Konstytucja Algierii 1996 Wikisource (jęz. arab.)
Konstytucja Argentyny Wikisource (jęz. his.)
Konstytucja Belgii Wikisource (jęz. fr.) (jęz. pol.)
Konstytucja dla Europy Sejm RP - PDF (pol.)
Konstytucja Federacji Rosyjskiej 1993 Wikisource (jęz. ros.) (jęz. pol.)
Konstytucja Finlandii 25 listopada 1922 Wikisource (jęz. pol.)
Konstytucja Francji 1958 Wikisource (jęz. fr.)
Konstytucja Hiszpanii 1978 Wikisource (jęz. his.)
Konstytucja Kanady
Konstytucja Niemiec 23 maja 1949 Wikisource (jęz. niem.)
Konstytucja Stanów Zjednoczonych 17 września 1787 Wikisource (jęz. ang.) (jęz. pol.)

Link zewnętrzny: Strona z odnośnikami do tekstów konstytucji wielu krajów świata
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.