Busola turystyczna.
Powiększ


Sposób wykonania namiaru.
Powiększ

Kompas magnetyczny – przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania bieżącego kierunku biegu południka magnetycznego. W kompasie wykorzystano zjawisko ustawiania się magnesu wzdłuż linii sił ziemskiego pola magnetycznego. Kompas składa się z wąskiego, lekkiego magnesu (tzw. igły magnetycznej) ułożyskowanego na pionowej osi oraz tarczy z podziałką kątową (tzw. róży kompasowej).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.