Międzynarodówka Komunistyczna (zwana także III Międzynarodówką) w skrócie Komintern (od ros. Kommunisticzeskij Internacjonał) to międzynarodowa organizacja, która powstała z inicjatywy Lenina w Moskwie w marcu 1919 roku. Została ona założona przez 19 partii komunistycznych, a wśród nich także KPP.
Celami Międzynarodówki było propagowanie idei komunistycznych i przygotowania do światowej rewolucji. W rzeczywistości chodziło o kierowanie działalnością partii komunistycznych i podporządkowania ich partii bolszewickiej. Kierowana była przez Komitet Wykonawczy, na czele którego stał Grigorij Zinowjew. W czasie II zjazdu Międzynarodówki w roku 1920 zebrali się delegaci z 37 krajów. Ustalono wtedy zasady Kominternu, czyli tak zwane 21 punktów. Mówiły one o podporządkowaniu się partii członkowskich radzieckim wzorom względem struktury i dyscypliny oraz dawały wytyczne działalności i infiltracji komunistycznej na terenie działania partii kominternowskich. W czasie czystek stalinowskich uwięziono, prześladowano lub zgładzono wielu komunistów rosyjskich i z innych krajów.
Międzynarodówka Komunistyczna została rozwiązana w 1943 roku przez Stalina. Na to miejsce powołano w 1947 roku Kominform, czyli Biuro Informacji Partii Komunistycznych i Robotniczych. Zadaniem Kominformu było koordynowanie działalności europejskich partii komunistycznych.
Ważniejsi działacze Kominternu:
  • Walter Ulbricht
Zobacz także:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.