Kinazy - w chemii, grupa enzymów należących do transferaz, katalizujących reakcję przeniesienia grupy fosforanowej z wysokoenergetycznego związku (takiego jak ATP) na właściwą cząsteczkę docelową. Reakcja ta nazywa się reakcją fosforylacji; odwrotny proces, katalizowany przez enzymy z grupy fosfataz, to defosforylacja.
W klasyfikacji Międzynarodowej Unii Biochemicznej i Biologii Molekularnej przypisany kinazom kod to EC 2.7.
Największą grupę kinaz stanowią kinazy białkowe, których substratami są białka. Fosforylacja białek przez kinazy stanowi drogę regulacji ich aktywności biologicznej, a przez to regulacji wszystkich funkcji żywej komórki.
Pozostałe kinazy przenoszą grupy fosforanowe na cząsteczki tłuszczów, weglowodanów, aminokwasów, nukleotydów i innych typów związków organicznych.

Bibliografia

  • Robert K. Murray Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa 2005 ISBN 83-200-3347-0.
  • Lubert Stryer Biochemia. PWN, Warszawa 2003 ISBN 83-01-13978-1.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.