Kilometr (symbol: km ) to jednostka wielokrotna jednostki długości - metra w układzie SI.
1 km = 0,621 mili
1 km = 1000 m
1 km = 1094 yd
1 km = 3281 ft
1 km = 10 000 dm
1 km = 100 000 cm
1 km = 1 000 000 mm

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.