Kazimierz Morawski (ur. 17 czerwca 1922 w Jakubowicach koło Lublina), ekonomista, działacz PZPR.
Pochodził z rodziny robotniczej, ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (1971). Był członkiem PPR od 1946, następnie PZPR. Uczestnik ruchu oporu (w szeregach Armii Ludowej i Gwardii Ludowej), 1945-1950 służył w Wojsku Polskim. Od 1950 pracował przy budowie Nowej Huty (kombinatu i miasta); w 1975 został głównym specjalistą w Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego "Budostal" w Nowej Hucie.
1981-1986 był przewodniczącym Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR.
W tym samym okresie we władzach państwowych PRL działał inny Kazimierz Morawski, lider Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.