Kazimierz Barcikowski (ur. 22 marca 1927 w Zglechowie, pow. Mińsk Mazowiecki), polityk, działacz PZPR, z wykształcenia inżynier agronom i ekonomista.
1950 ukończył Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi, 1962 uzyskał tytuł dr. nauk ekonomicznych. Od 1953 członek PZPR - 1964-1968 zastępca członka KC, 1968-1990 członek KC, 1971-1980 zastępca członka Biura Politycznego KC, 1980-1989 członek Biura Politycznego, 1968-1970 I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu, 1970-1974 sekretarz KC, 1977-1980 I sekretarz Komitetu Krakowskiego, 1980-1985 ponownie sekretarz KC.
1954-1956 był zastępcą redaktora naczelnego Państwowego Wydawnictwa "Iskry"; 1956-1957 sekretarz Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej, 1957-1960 jego wiceprzewodniczący, 1963-1965 - przewodniczący. W międzyczasie odbył studia doktoranckie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. 1965-1968 zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC, jednocześnie redaktor naczelny pisma "Życie Partii".
1974-1977 minister rolnictwa i członek Prezydium Rządu, 1980 (luty-październik) wicepremier; 1980-1985 członek, a 1985-1989 zastępca przewodniczącego Rady Państwa. 1965-1989 poseł na Sejm IV-IX kadencji, 1980-1985 przewodniczący Klubu Poselskiego PZPR w Sejmie VIII kadencji.
Przewodniczący komisji rządowej prowadzącej negocjacje z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Szczecinie w sierpniu 1980 r.
1989 przez kilka miesięcy był prezesem Naczelnej Rady Spółdzielczej. Odznaczony m.in. orderem Budowniczych Polski Ludowej (1977).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.