Kawaleria -

Jazda (Kawaleria (wł.), Konnica)
Historycznie: wojsko walczące, lub poruszające się na koniach

Kawaleria w Wojsku Polskim 1920-1939

W końcu 1920 w Wojsku Polskim było 27 pułków ułanów i 3 pułki szwoleżerów. Oddziały te należały do 10 samodzielnych brygad kawalerii. Po reorganizacji, w 1924 kawaleria w trybie pokojowym liczyła 40 pułków (w tym 27 pułków ułanów, 3 pułki szwoleżerów i 10 pułków strzelców konnych). W 1924 powołano Korpus Ochrony Pogranicza, w skład którego wchodziły szwadrony kawalerii.

w latach 1921-1926

 • cztery Dywizje Kawalerii (po trzy brygady dwupułkowe)
 • pięć Samodzielnych Brygad Kawalerii (po trzy pułki w każdej)
 • jedna Brygada Kawalerii - w organizacji (jeden pułk).

w latach 1926–1935

W 1926 kawaleria była zorganizowana w dwanaście brygad dwupułkowych (w czterech Dywizjach Kawalerii) pięć brygad trzypułkowych i jedną brygadę jednopułkową. W latach 1929–1930 zlikwidowano kolejno dowództwa 1 DK, 3 DK oraz 4 DK. Organizacja kawalerii przedstawiała się następująco:
 • Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu
 • 2 Dywizja Kawalerii (trzy brygady dwupułkowe):
  • 1 Brygada Kawalerii
  • 12 Brygada Kawalerii
  • 13 Brygada Kawalerii
 • dwanaście Samodzielnych Brygad Kawalerii (dwie brygady czteropułkowe, sześć brygad trzypułkowych i cztery brygady dwupułkowe):
  • 2 Samodzielna Brygada Kawalerii
  • 3 Samodzielna Brygada Kawalerii
  • 5 Samodzielna Brygada Kawalerii
  • 6 Samodzielna Brygada Kawalerii
  • 10 Samodzielna Brygada Kawalerii
  • 17 Samodzielna Brygada Kawalerii
  • Brygada Kawalerii „Białystok”
  • Brygada Kawalerii „Suwałki”
  • Brygada Kawalerii „Baranowicze”
  • Brygada Kawalerii „Poznań”
  • Brygada Kawalerii „Bydgoszcz”
  • Brygada Kawalerii „Równe”

w latach 1936-1938

1 stycznia 1937 rozwiązano trzy brygady dwupułkowe (12, 13 i 17 BK) a pułki wcielono do innych brygad (1 BK zwiększono o 2 pułki i usamodzielniono). Na skutek tych zmian dowództwo 2 Dywizji Kawalerii zostało w praktyce pozbawione podległych mu jednostek, lecz istniało jeszcze do 1939 roku. 10 BK (dwupułkową) została próbnie przekształcona w Brygadę Zmotoryzowaną.
W wyniku kolejnej reorganizacji przeprowadzonej 1 kwietnia 1937 pozostało 11 brygad (5 czteropułkowych i 6 trzypułkowych), które otrzymały jednolite nazwy od rejonów kraju, w których stacjonowały.
W 1938 zmotoryzowany został również 1 psk i razem z 24 p.uł., 10 psk i 10 DAK podporządkowany Dowództwu Broni Pancernych. Z jednostek tych utworzono:

w roku 1939

W 1939 1 pułk kawalerii KOP podporządkowano Kresowej BK. 31 sierpnia 1939 kawaleria sformowana była w 11 brygad (pięć brygad czteropułkowych i sześć brygad trzypułkowych). W toku działań wojennych utworzone zostały:

Rodzaje:

Pojazdy:

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.