Jan Baptysta Wenecjanin - architekt renesansowy.
Jest autorem m.in. warszawskiego barbakanu, kościoła w Brochowie (1551-1561), kościoła św. Andrzeja w Broku (ok. 1560), oraz renesansowej przebudowy katedry płockiej, kolegiaty zwiastowania NMP w Płocku, kościoła Jana Chrzciciela we Włocławku oraz kolegiaty w Pułtusku.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.