Jacht - jednostka pływająca o napędzie żaglowym lub motorowym służąca do rekreacji, turystyki, uprawiania sportu, celów szkoleniowych lub reprezentacyjnych.
Jachty żaglowe posiadają często pomocniczy napęd motorowy, analogicznej sytuacji na jachtach motorowych nie spotyka się, natomiast jednostki o napędzie głównym równorzędnym żaglowo-silnikowym nazywa się motosailerami - są to zwykle jachty turystyczne.
Jachtami nie nazywa się analogicznych jednostek służących wyraźnym i określonym celom użytkowym, jak różnego rodzaju zastosowania gospodarcze oraz transportowe, patrolowe, ratownicze, militarne itp.
Jachty żaglowe (zarówno kabinowe, jak i otwarte) mniejsze od jachtów potocznie nazywane są łódkami żaglowymi, lub po prostu żaglówkami, natomiast mniejsze jednostki motorowe (a w tym wszystkie nie posiadające kabiny) nazywane są motorówkami. Jednostki żaglowe większe od "typowych" jachtów nazywane są żaglowcami, natomiast jednostki porównywalne z jachtami motorowymi, spełniające jednak określone funkcje użytkowe to najczęściej kutry (pilotowe, patrolowe, rybackie itd...).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.