Języki romańskie

Języki romańskie (podgląd zawartości)

To podrodzina języków indoeuropejskich, którymi posługuje się blisko 570 mln osób, zamieszkujących południowo-zachodnią Europę, Amerykę Łacińską i znaczne obszary Afryki. Języki te rozwinęły się w okresie preromańskim (łaciny ludowej, którą posługiwano się na znacznych obszarach imperium rzymskiego. Okres od 800 roku uznaje się za okres romański. Najstarsze zabytki języków romańskich pochodzą z hiszpański, portugalski, francuski, włoski i rumuński.
Wyniki wyszukiwań związane z "Języki_romańskie"
wyników 62