Język urzędowy - język uznany prawnie za obowiązujący na terenie danego państwa lub regionu administracyjnego. Zazwyczaj jest to język dominującej grupy narodowej danego obszaru. Jeżeli jakaś mniejszość narodowa skupiona jest w jakimś regionie, to zdarza się, że ich język uznany jest tam za urzędowy. W wielu krajach, zwłaszcza postkolonialnych, językiem urzędowym pozostał język byłych kolonistów.
Niektóre języki mniejszościowe są oficjalnie uznane przez państwo, nauczane w szkołach i dopuszczone do użycia w urzędach i organach państwowych. Nie znaczy to jednak, że są językami urzędowymi. Często spotykany błąd polega na myleniu statusu oficjalnie uznanego języka mniejszościowego lub regionalnego ze statusem języka urzędowego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.