Józef Michalik (ur. 20 kwietnia 1941 r. w Zambrowie) - polski biskup katolicki.
W latach 1958-1964 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1964 r. Studiował teologię dogmatyczną na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po jej ukończeniu kontynuował naukę na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, gdzie w 1972 r. uzyskał stopień doktora teologii. Po powrocie do kraju w 1973 r. podjął pracę w Kurii Biskupiej w Łomży jako wicekanclerz. W październiku 1985 r. został szefem Biura ds. Młodzieży przy Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Rok później został biskupem gorzowskim. Od 1990 r. abp Michalik jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich oraz członkiem Kongregacji Biskupów. W 1994 r. został wybrany na przewodniczącego Komisji ds. Laikatu w Radzie Konferencji Episkopatów Europy .
W 1993 r. został mianowany przez Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą przemyskim obrządku łacińskiego. W Konferencji Episkopatu Polski abp Michalik przez 10 lat pełnił funkcje: przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego, wiceprzewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego oraz wiceprzewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Świeckich. Jest przewodniczącym Rady ds. Polonii i Polaków za Granicą. Od 1999 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Od marca 2004 - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.