Imperium Brytyjskie na początku XX wieku było zamieszkane przez około 400 - 500 milionów ludzi (liczba ta była zmienna) - była to blisko 1/4 populacji świata; rozciągało się a powierzchni prawie 30 milionów kilometrów (w przybliżeniu 2/5 powierzchni świata). Imperium brytyjskie tworzyło się przez około 300 lat, w wyniku ekspansji handlowej, działalności osadniczej lub podbojów monarchii brytyjskiej. Jego tereny były porozrzucane po wszystkich kontynentach świata, przez co uzyskało miano "imperium nigdy nie zachodzącego słońca". Największe czasy świetności tego mocarstwa przypadały na ostatnią dekadę XIX oraz na początek XX wieku.
Hegemonia Imperium przyczyniła się do ogromnego wzrostu ekonomicznego Wielkiej Brytanii i znacznie wzmocniła się jej pozycję na arenie międzynarodowej.
Kolonie brytyjskie, czyli tereny zależne od Wielkiej Brytanii, przyjęły język, technologię, strukturę administracyjną i prawną na wzór brytyjskiego modelu. U schyłku Imperium Wielka Brytania starała się zaszczepić na stałe demokrację parlamentarną i system prawny w usamodzielniających się koloniach - jednak z różnym skutkiem. Prawie wszystkie byłe kolonie brytyjskie przyłączyły się do Wspólnota Narodów, stowarzyszenia, które zastąpiło Imperium Brytyjskie.
Polityka brytyjska wobec kolonii była skierowana przede wszystkim na zysk i zaspokojenie potrzeb gospodarczych Wielkiej Brytanii. Gospodarki brytyjskich kolonii były rozwijane głównie jako baza surowcowa dla W.B., przez co były zacofane pod względem rozwoju przemysłu wytwórczego. Pod panowanie Imperium Brytyjskiego dostały się miedzy innymi Indie - zwane perłą brytyjskiej korony, Zimbabwe, Sudan, Uganda, Irak, Gujana i Fidżi. Niektóre kraje, takie jak Kenia, chciały odzyskać całkowitą niepodległość, jednak władze kolonialne tego kraju tak zmanipulowały powstanie Mau Mau, w wyniku czego przeobraziło się w wojnę domową. Rezultatem tego była śmierć od 18,000 - 30,000 mieszkańców Kenii oraz śmierć tylko 22 "białych".
Jako pierwszy terminu "Imperium Brytyjskie" użył astrolog, alchemik i matematyk doktor John Dee, podwładny królowej Elżbiety I.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.