Ignacy Loga-Sowiński (20 stycznia 1914 w Vankewitz, Niemcy - 10 grudnia 1992), działacz związkowy w okresie PRL.
Był synem robotnika rolnego, uzyskał wykształcenie podstawowe (w późniejszym wieku uzupełnione do poziomu średniego). W latach 30-tych pracował jako robotnik budowlany i należał do młodzieżowego ruchu komunistycznego; od 1935 członek Komunistycznej Partii Polski. Podczas okupacji uczestniczył w pracy konspiracyjnej, m.in. jako członek od 1942 PPR pracował w aparacie Komitetu Centralnego tej partii. 1944 był pełnomocnikiem KC PPR na Lubelszczyznę.
1945 przez dwa miesiące (styczeń-luty) pełnomocnik Rządu Tymczasowego na województwo łódzkie, następnie I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR W Łodzi (od 1946 pod nazwą Komitet Łódzki PPR); 1943 i 1948 zastępca członka KC, 1943-1948 członek KC PPR.
Od 1948 członek PZPR, 1948-1954 zastępca członka KC, następnie po krótkiej przerwie 1956-1971 członek KC i Biura Politycznego KC.
Od 1949 związany z działalnością w związkach zawodowych, był przewodniczącym Okręgowej Komisji Związków Zawodowych i Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych we Wrocławiu (1949-1956), sekretarzem Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ, 1956), przewodniczącym CRZZ (1956-1971).
1957-1965 członek, 1965-1971 zastępca przewodniczącego Rady Państwa. 1971-1978 był ambasadorem PRL w Turcji.
1943-1952 sprawował mandat poselski w KRN i Sejmie Ustawodawczym, 1957-1972 poseł na Sejm PRL. 1958-1971 wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Odznaczony m.in. orderem Budowniczych Polski Ludowej (1964).
1985-1990 - wiceprezes Rady Naczelnej ZBoWid.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.