{{DisambigR|horyzontu w astronomii| Horyzont - koło powstałe z przecięcia sfery niebieskiej na dwie części, wyznaczające granicę pomiędzy przestrzenią widoczną dla obserwacji i zasłoniętą przez Ziemię.
Jeżeli poprowadzimy oś biegnącą przez obserwatora i środek Ziemi, to horyzontem będzie płaszczyzna prostopadła do tej osi. Może ona być wyprowadzona z różnych miejsc:
  • horyzont astronomiczny, inaczej mówiąc horyzont rzeczywisty - płaszczyzna wyprowadzona ze środka Ziemi
  • horyzont obserwatora - płaszczyzna wyprowadzona na wysokości oka obserwatora
  • horyzont pozorny - płaszczyzna wyprowadzona z powierzchni Ziemi traktowanej jak gładka kula
Termin horyzont jest często mylony z terminem widnokrąg. Jeśli mówimy, że coś widzimy na horyzoncie, to tak naprawdę mamy na myśli właśnie widnokrąg.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.