Holandia (nazwa oficjalna Królestwo Niderlandów (Holandii), Koninkrijk der Nederlanden lub Nederland) – państwo w Europie Zachodniej, członek Unii Europejskiej. Inne nazwy: Onland. Na Królestwo Niderlandów składają się tzw. Niderlandy właściwe (położone w Europie) oraz terytoria zamorskie: Antyle Holenderskie i Aruba.
 • Całkowita granica lądowa: 1 027 km
 • Długość wybrzeża: 451 km
 • Długość granic z sąsiadującymi państwami: Belgia 450 km, Niemcy 577 km
 • Najwyższy punkt: Vaalserberg 321 m n.p.m.
 • Najniższy punkt: Prins Alexanderpolder 7 m p.p.m.

Podział administracyjny

Holandia podzielona jest na 12 prowincji:
 • Gronigen - północny-wschód; stolica: Groningen
 • Fryslân (w języku fryzyjskim, częściej używana jest nazwa Friesland) - północ; stolica: Leeuwarden
 • Drenthe - pólnocny-wschód; stolica: Assen
 • Overijssel - wschód, na południe od Drenthe; stolica: Zwolle
 • Flevoland - centrum; stolica: Lelystad
 • Gelderland - środkowy-wschód; stolica Arnhem
 • Utrecht - centrum; stolica: Utrecht
 • Noord-Holland - północny-zachód; stolica: Haarlem
 • Zuid-Holland - środkowy-zachód; stolica: Den Haag
 • Zeeland - południowy-zachód; stolica: Middelburg
 • Noord-Brabant - południe; stolica: Den Bosch
 • Limburg - południowy-wschód; stolica: Maastricht

Ustrój polityczny

Królestwo Niderlandów od 1816 jest monarchią konstytucyjną, na czele państwa stoi król (obecnie królowa Beatrix). Król (królowa) mianuje szefa rządu, wywodzącego się najczęściej ze zwycięzkiego ugrupowania - jest on szefem egzekutywy. Do zadań królowej oprócz reprezentowania państwa na zewnątrz należy wygłaszanie corocznego orędzia w którym przedstawia główne cele i zamierzenia rządu na najbliższy rok (nie ma ona jednak prawa samodzielnie dokonywać w nich zmian). Premier kieruje polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa. Rolę władzy ustawodawczej odgrywa dwuizbowy parlament (Staten-Generaal), przy czym faktyczne znaczenie posiada jedynie izba niższa (Tweede Kamer). Senat (Eerste Kamer) pełni funkcję reprezentacyjną i ewentualnie może opóźniać wejście w życie ważnych ustaw. System polityczny Holandii jest wyjątkowo stabilny. Najważniejsze partie to: Partia Pracy (Partij van de Arbeid), Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (Christen-Democratisch Appel) oraz dwie partie liberalne: Demokraci'66 (Democraten'66) oraz Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). W ostatnich latach dużą rolę na scenie politycznej Niderlandów odgrywała populistyczna partia Lista Pima Fortuyna (Lijst Pim Fortuyn) - obecnie poparcie dla niej radykalnie zmalało.

Od 2002 funkcję szefa rządu pełni Jan Peter Balkenende, stojący na czele koalicji chadeków (CDA) i dwóch partii liberalnych (VVD, D'66).

Wody

Kraj leży w dorzeczu trzech rzek : Renu, Mozy i Skaldy. Długą tradycję ( od XIII w.) ma tu osuszanie terenów nadmorskich, jezior i zatok. W 1932 powstał zbiornik Ijsselmeer w wyniku odcięcia tamą Afsluitdijk zatoki Zuiderzee od M. Północnego. Do największych przedsięwzięć, mających na celu ochronę wybrzeży Zelandii, należy realizacja zadań w ramach Planu Delta. Jego wykonanie w latach 1958–86 pozwoliło na odgrodzenie tamami (wyposażonymi w śluzy) ujść Renu, Mozy i Skaldy Wsch. od M. Północnego. W wyniku osuszania powierzchnia kraju zwiększyła się z 33,6 tys. km² ( 1960 ) do 41,5 tys. km² ( 1992 ). Ważne szlaki komunikacyjne stanowią kanały śródlądowe ( długość ok.5 tys. km ) m.in. Księżniczki Małgorzaty , Overijssel i Amsterdam–Ren .

Gleby

Na obszarze De Peel między Brabancją Północną a Limburgia występują gleby torfowisk wysokich. Na obszarze nizin nadmorskich gleby torfowisk niskich. Na północ od Renu - gleby bielicowe. W pd.-wsch. cześci kraju na niewielkiej powierzchni - gleby płowe. W zachodniej części ciemne gleby ziemne powstałe na podłożu piaszczystym. Na terenach polderówmarsze oraz gleby brunatne i płowe.
got:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.