Historia średniowiecza - część historii obejmująca okres w dziejach Europy i Bliskiego Wschodu, rozpoczynający się w 476 n.e. z upadkiem Imperium Rzymskiego, a kończący w momencie odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492. Okres ten zwany jest średniowieczem.
Ważniejsze daty w historii średniowiecza:
 • 496 - Chlodwig z dynastii Morowingów przyjął chrzest z Rzymu
 • 507 - pierwsza wersja prawa salickiego
 • 511 - śmierć Chlodwiga, który podzielił swoje państwo na synów
 • 529 - Benedykt z Nursji zakłada klasztor na Monte Cassino
 • 529 - zamknięcie Akademii Platońskiej w Atenach
 • 550 - początek ekspansji Słowian na Bałkanach
 • 570 - narodziny Mahometa
 • (600-900) - rozkwit cywilizacji Majów w Ameryce Centralnej
 • 622 - ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
 • 630 - początek osiedlania się Serbów i Chorwatów w Illiricum
 • 632 - śmierć Mahometa
 • 732 - Bitwa pod Poitiers
 • 751 - układ między papieżem Zachariaszem a Pepinem
 • 800 - odnowienie cesarstwa rzymskiego na Zachodzie przez Karola Wielkiego
 • (800-950) - początek państwa Polan
 • 830 - powstanie Państwa Wielkomorawskiego
 • 850 - początek państwa Wiślan
 • 882 - zjednoczenie Kijowa i Nowogrodu
 • (960-992) - Mieszko I
 • 962 - koronacja cesarska Ottona I
 • 966 - chrzest Polski
 • 969 - Nikefor Fokas zamordowany, cesarzem Bizancjum zostaje Jan Tzimiskes
 • 988 - Włodzimierz Kijowski przyjmuje chrzest z Bizancjum
 • 993 - założenie Delhi w Indiach
 • 1000 - Zjazd w Gnieźnie
 • 1000 - wyprawa wikingów do Ameryki Północnej
 • 1025 - koronacja Bolesława Chrobrego
 • 1054 - zerwanie jedności Kościoła - schizma wschodnia
 • 1077 - Henryk IV pod murami Canossy
 • (1096-1099) - I wyprawa krzyżowa
 • 1113 - uznanie przez papieża Paschalisa II zakonu Rycerzy Szpitala Jerozolimskiego Św. Jana Chrzciciela znanych później jako joannici
 • 1147 - założenie Moskwy
 • 1161 - powstaje I Hanza
 • 1200 - upadek cywilizacji Tolteków w Ameryce Środkowej
 • 1210 - rycerze niemieccy opanowują Inflanty
 • 1220 - powstaje "Kronika" W. Kadłubka
 • 1241 - pierwszy najazd Tatarów na Polskę, bitwa pod Legnicą
 • 1271 - 1295 podróż Marco Polo z Wenecji do Chin
 • 1291 - Upadek Akkonu, ostatniej twierdzy krzyżowców w Palestynie.
 • 1300 - założenie miasta Warszawy
 • 1320 - koronacja Władysława I Łokietka
 • 1330 - Europa zaczyna dzielić dobę na 24 godziny
 • (1368-1644) dynastia Ming w Chinach
 • 1377 - Jagiełło wstępuje na tron Litwy
 • 1382 - zdobycie Moskwy przez Tatarów
 • 1410 - Bitwa pod Grunwaldem
 • 1429 - pierwsze wystąpienie Joanny d'Arc
 • (1440-1444) - unia polsko-węgierska
 • 1444 - Bitwa pod Warną
 • 1453 - Turcy zdobywają Konstantynopol
 • 1474 - pierwszy druk na ziemiach polskich (Calendarium anni Domini 1474 currentis)
 • 1489 - Wit Stwosz kończy ołtarz mariacki
 • 1492 - śmierć Kazimierza Jagiellończyka
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.