Herbem korporacji nazywamy charakterystyczny znak, kształtowany na wzór znaku terytorialnego według określonych reguł heraldycznych, przysługujący instytucji posiadającym osobowość prawną.
Herbem takim posługiwała się dana korporacja, jak również osoby do niej należące, zazwyczaj w formie pieczęci. Używany był w średniowieczu m.in. przez uniwersytety, cechy rzemieślnicze, instytucje kościelne (kapituły, opactwa, zakony rycerskie, itd.).
Zobacz także: heraldyka, herb, herbarz
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.