Poniżej znajdują się informacje o 'księdzu Henryku Jankowskim, kapelanie "Solidarności" i wieloletnim proboszczu parafii Św. Brygidy w Gdańsku. W tym miejscu znajduje się hasło poświęcone filozofowi Henrykowi Jankowskiemu (1929-2004). ------ Henryk Jankowski', (ur. 18 grudnia 1936), polski ksiądz katolicki, wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku, związany blisko z ruchem "Solidarności" i opozycją antykomunistyczną.
Urodzony w Starogardzie Gdańskim w rodzinie kupieckiej jako jeden z ośmiorga dzieci, ma siostrę-bliżniaczkę. W młodości był ministrantem m.in. w kościele św. Wojciecha oraz kościele św. Mateusza w Starogardzie. Ukończył gimnazjum dla pracujących; pracował w urzędzie skarbowym w dziale egzekucji.
W 1958 wstąpił do seminarium duchownego; święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1964 z rąk biskupa Edmunda Nowickiego. Objął obowiązki wikariusza w parafii Ducha Świętego w Gdańsku (do 1967), następnie w parafii św. Barbary (1967-1970). 17 marca 1970 złożył obowiązkowe ślubowanie w Wydziale ds. Wyznań w Gdańsku i formalnie objął stanowisko proboszcza parafii św. Brygidy w Gdańsku (kościół został podpalony w marcu 1945 przez Armię Czerwoną, odbudowano go w 1973, a w 1975 urządzono wnętrza).
17 sierpnia 1980 odprawił mszę św. dla strajkujących robotników w Stoczni Gdańskiej. Od tego czasu związany był z póżniejszą "Solidarnością" i z otoczeniem jej przywódcy - Lecha Wałęsy. Kanonik, od 1990 r., prałat i kapelan honorowy Jana Pawła II.
Po 1989 roku Henryk Jankowski przez swoje działania zaczął być postrzegany jako postać kontrowersyjna. Kazania wygłaszane przez niego, a zwłaszcza dekoracje grobu Pańskiego z okazji świąt Wielkanocy, zawierały elementy antysemickie. W ciągu kilku lat poprzedzających wejście Polski do Unii Europejskiej, Henryk Jankowski zajmował publicznie stanowisko antyunijne. Za swoje wypowiedzi publiczne, kilkakrotnie był upominany przez zwierzchników w hierarchii Kościoła (np. otrzymał od arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego zakaz głoszenia kazań).
Jego przywiązanie do zbytku, bogactwa i zaszczytów (w tym otrzymywanych licznie orderów) budziło krytykę niektórych kręgów społeczeństwa. Z drugiej strony, zgromadził liczną grupę oddanych mu zwolenników wśród wiernych. 15 grudnia 2000 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gdańska.
W wyniku posądzenia o molestowanie seksualne ministrantów, prokuratura na przełomie lipca i sierpnia 2004 r. wszczęła w sprawie postępowanie wyjaśniające, które ujawniło "nieprawidłowości w funkcjonowaniu plebanii i niewłaściwe relacje kapłana z ministrantami", choć nie znaleziono dowodów na molestowanie. Efektem postępowania, jak również wcześniejszych problemów z subordynacją, było odwołanie prałata z funkcji proboszcza 17 listopada 2004 roku, przez abp. Tadeusza Gocłowskiego. W obronie księdza zawiązał się społeczny Komitet Obrony ks. Jankowskiego. Silny nacisk tej grupy parafian skłonił gdańskiego metropolitę do weryfikacji swojej decyzji, na mocy której przyznał ks. Jankowskiemu prawo pozostania w dotychczasowo zajmowanych apartamentach. Prałat zaapelował do parafian o zaakceptowanie decyzji arcybiskupa, w wyniku czego 15 grudnia 2004 roku akcję protestacyjną zakończono.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.